Arduino

Adım Adım Arduino Öğreniyoruz

Arduino kartlarının donanımında bir tane Atmel AVR mikrodenetleyici (ATmega328, ATmega2560, ATmega32u4 gibi) ve programlama ve diğer devrelere bağlantı için gerekli yan elemanlar bulunmaktadır.

Biraz bunlardan bahsedelim.

MİKRODENETLEYİCİLER

Mikrodenetleyiciler belirlenmiş uygulamaları yapan özel amaçlı bilgisayarlardır.

Mikrodenetleyici içinde Mikroişlemci ve birbirine bağlı birimler bir arada bulunur

Mikrodenetleyiciler,bilgisayar sistemi içinde bulunması gereken bütün birimleri tek birleşik devre içinde birleştirir ve genellikle Harvard yapısında çalıştırılırlar.

Tarihteki ilk mikroişlemci, 3 farklı projenin tamamlanmasıyla oluşmuştu. Bu proje grubu INTEL 4004, Texas Instruments firmasının TMS1000’i ve Garrett AiResearch firmasının Central Air Data Computer’ından oluşmaktadır. 

1989 yıllarında Microchip firması tarafından PIC serisi mikrodenetleyiciler piyasa yaygınlaşmıştır.

Microchip firması dışında Intel , Motorola , Atmel , Zilog gibi birçok firma da farklı adlarla mikrodenetleyici üretmişlerdir.

Bir mikrodenetleyici genel olarak şu birimlerden oluşur;

  • Bir mikroişlemci çekirdeği (CPU)
  • Program ve veri belleği (ROM,RAM)
  • Giriş ve Çıkış pinleri
  • Saat darbesi üreteçleri
  • Zamanlayıcı ve Sayıcı birimleri
  • Kesme kontrol noktası
  • Dönüştürücüler
  • Darbe genişlik üreteci (PWM)
  • Seri haberleşme birimleri
  • Diğer çevresel birimler

MİKROİŞLEMCİ

Mikroişlmeci tek yonga içine konulmuş bir merkezi işlem birimi (CPU) olarak tanımlanabilir. Mikro işlemci gelen komutlara göre istenen işlemin çalışmasını sağlayan yapılacak işleme veya birime komutlar gönderen bir beyin görevi görmektedir. 1970 yılında Intel firması tarafından tasarlanmış ve mikroişlemciyi tek bir entegre olarak hazırlamı, hızlı bi şekilde geliştirmiştir.

Arduino, yazılımcıların mikroişlemciler ile rahat kodlamalar yapabilmeleri için kolaylaştırıcı bir geliştirme ortam hazırlar.

Mikroişlemciye atılan veriler ilk olarak hafızaya gelir ve burada depolanır. CPU’ların da doğrudan eriştiği birim bellektir.

Bellekte iki tane birincil hafıza birimi vardır: RAM ve ROM.

RAM (Random Access Memory), geçici hafızadır. Mikroişlemci kapandığı takdirde buradaki veriler silinir.ROM (Ready Only Memory), kalıcı hafızadır ve sistem kapansa dahil buradaki veriler silinmemektedir.

Mikroişlemciler , 4-bit, 8-bit, 16-bit, 32-bit, 64-bit mikroişlemci şeklinde sınıflandırılırlar.